పేజీలు

11, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

let's ready for bear attack ......

 bank nifty లో మనకు high లో ఉన్నట్టు trendline ద్వారా అర్దమవుతుంది, 


2 కామెంట్‌లు:

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు