పేజీలు

31, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

ఇదేదో PE కొనేవాల్లకు ఒక చాన్స్ ఇచ్చేటట్టుంది కూసింత గమనించండి

 

ఇది RESISTENCE దగ్గర భరతనాట్యం ఆడుతుంది ఒక పని చేద్దాం PE కొనే దమ్ము మనకు లేదులే గానీ మన దగ్గరున్న SHARE ఈ రేటు లో అమ్మేద్దాం మళ్లీ కింద పడ్డప్పుడు కొందాములే...... *****BANK NIFTY**** ఇంతకూ ఏ SHARE అమ్మాలో తెలుసు కదా ... ఏంటీ అదీ నేనే చెప్పాలా .... ఏ SHARE లాభంలో ఉంటే అది అమ్మేయెండెహె......ఇక ఉంటా.

1 కామెంట్‌:

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు