పేజీలు

18, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

support దగ్గర మన కోసం ఎదురు చూసే మరొక share

 


డబ్బులివ్వడానికి ఈ share తహతహలాడుతుంది.... మన కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తుంది.....ప్రస్తుతం 260 దగ్గర ఉంది సరదాగా 500 వచ్చేదాకా ఉంచుకుందాం .......ఎన్నో సార్లు day trader telugu ఛానల్ కూడా recommend చేసారు.... దాని పేరే........

 ఈ షేరు పేరు : గోదావరి పవర్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు