పేజీలు

23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

ఒకలా అనుకున్నాం మరొకలా జరిగింది

 నేను ఇదే పైనుంది ఇంతకు మించి పైకి వెల్లదని అనుకున్నాను ఆ రోజు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఎంతో పద్దతిగా చూడముచ్చటగా పైపైకి వెల్లింది....

ఇదేదో PE కొనేవాల్లకు ఒక చాన్స్ ఇచ్చేటట్టుంది కూసింత గమనించండి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు