పేజీలు

1, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

ఈ share కధేంటి buy చేసే time వచ్చిందా?

 ఎన్నో రోజులు నుండి price ఒకే రేంజ్ లో ఉండిపోయింది అంటే ఇప్పుడు 260 వద్ద ఉంది ఒక్కసారి trending start అయితే 400 దాటుతుంది అయితే ముందే కొనడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు ఎందుకంటే share పరిగెత్తే టప్పుడు పట్టుకోవడం కష్టమే కదా ఈ share పేరు zee entertainment .....

1 కామెంట్‌:

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు