పేజీలు

18, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

ఒక వ్యూహం నుండి మరొక వ్యూహం వైపు దూసుకుపోవడం...విఫలమవడానికి మరో కారణం

బ్రూస్ లీ ఒకసారి ఇలా అన్నాడు, "నేను 10,000 కిక్‌లు ప్రాక్టీస్ చేసిన వ్యక్తికి భయపడను, కానీ ఒకే కిక్ ను 10,000 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన వ్యక్తికి భయపడతాను."ఈ ఉదాహరణలో, ఒక వ్యూహానికి కట్టుబడి, ఒక కిక్ చాలాసార్లు సాధన చేసిన వ్యక్తి. మరొకడు దాదాపు ప్రతి కిక్‌ని ప్రయత్నించాడు కానీ ఏదీ సాధించలేకపోయాడు. ఎప్పుడూ ఎలాంటి నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోకుండా ఉంటే కుదరదు...వ్యూహం నుండి వ్యూహానికి మారకుండా చూసుకోవాలి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు