పేజీలు

12, జూన్ 2023, సోమవారం

మనం తెలుగులో రాయాలని ప్రయత్నించాలే కానీ దొరకనిది ఏదియూ లేదు

 ఇందులో చూడండి మెత్తం నాలుగు రకాలుగా మనం తెలుగులో రాయటానికి ఎలాంటి సౌలబ్యాన్ని ఇచ్చారో అంతేనా మనకు కావల్సిన అన్ని రకాల ప్రత్యేక అక్షరాలు అందుబాటులో ఉంచారు 

ఇది చూడండి తెలుగులో రాయటానికి వారు ఎలా రూపందించారో

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు