పేజీలు

18, జూన్ 2023, ఆదివారం

CDAC వారు తెలుగుకు సంభంధించి చాలా SOFTWARES ఉచితంగా ఇస్తున్నారు

 ఈ లింకుల నుండి వీటిని DOWNLOAD చేసుకోవచ్చు

https://ildc.in/Telugu.html

https://www.cdac.in/index.aspx?id=dl_mlingual_tools

https://www.cdac.in/index.aspx?id=download

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు