పేజీలు

21, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

ఏ భాషలోనైనా ప్రోగ్రామింగ్ చేయవచ్చు.


వివరణ:

  • ఈ స్క్రిప్ట్ మొదట "రాముడు" అనే పదాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత "సీతారాముడు" అనే పదాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది.
  • చివరగా, "శ్రీరామచంద్రుడు" అనే పదాన్ని "రాముడు" అనే వేరియబుల్‌కు అసైన్ చేస్తుంది.
  • ఈ స్క్రిప్ట్ యొక్క చివరి లైన్‌లో, "రాముడు" అనే వేరియబుల్ యొక్క విలువ "శ్రీరామచంద్రుడు" అవుతుంది.

ఉదాహరణ:

ఈ స్క్రిప్ట్‌ను అమలు చేసినప్పుడు, కింది అవుట్‌పుట్ కనిపిస్తుంది:

రాముడు సీతారాముడు శ్రీరామచంద్రుడు

మరొక సారి నిశితంగా చూద్దాం

print("రాముడు") print('సీతారాముడు') రాముడు="శ్రీరామచంద్రుడు" print(రాముడు)

ఈ Python కోడ్‌లో మూడు print statements ఉన్నాయి:

  1. print("రాముడు") - ఇది "రాముడు" అనే string ని print చేస్తుంది. ఇక్కడ double quotes ("") ఉపయోగించబడ్డాయి.
  2. print('సీతారాముడు') - ఇది "సీతారాముడు" అనే string ని print చేస్తుంది. ఇక్కడ single quotes ('') ఉపయోగించబడ్డాయి. Python లో strings ని single quotes లేదా double quotes తో represent చేయవచ్చు.
  3. రాముడు="శ్రీరామచంద్రుడు" - ఇది "రాముడు" అనే variable కి "శ్రీరామచంద్రుడు" అనే string value ని assign చేస్తుంది. ఆ తర్వాత print(రాముడు) statement ఆ variable లోని value ని print చేస్తుంది, అంటే "శ్రీరామచంద్రుడు" అని output వస్తుంది.

గమనిక : Python లో Telugu వంటి భారతీయ భాషలలో strings ని ఉపయోగించవచ్చు. Python 3 యూనికోడ్‌ని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ భాషలోనైనా ప్రోగ్రామింగ్ చేయవచ్చు.


ఆ Python కోడ్‌లో comments ని ఉపయోగించి ప్రతి లైన్ ఏమి చేస్తుందో వివరించాను. ఇది చాలా మంచి programming practice.

# use చేసి వివరణ అందించవచ్చు ... అలాగే ''' వివరణ''' ఈ మూడుకోట్సు ద్వారా మరింత విపులంగా మనం కామెంట్లు పెట్టవచ్చు దీని వల్ల లాభం ఏమిటి

Comments వల్ల ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:

  1. కోడ్‌ని అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యక్తి ఆ కోడ్‌ని చూసినప్పుడు.
  2. కోడ్ మెయింటెనెన్స్ చేయడం సులువు అవుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆ కోడ్‌కి మార్పులు చేయాల్సి వస్తే, comments ఉంటే అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం ఆదా అవుతుంది.
  3. కోడ్‌లోని ముఖ్య భాగాలని హైలైట్ చేయవచ్చు. ఇతరులు ఆ భాగాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేలా చేయవచ్చు.

ఇందులో అర్దం కాని విషయాలను మీరు కామెంట్సు ద్వారా తెలియజేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు