పేజీలు

1, మార్చి 2012, గురువారం

తెలుగు, ఇంగ్లిష్ నిఘంటువులు దొరికే చోటు( telugu-english dictionaris)

http://www.andhrabharati.com/
**
http://www.scribd.com/doc/36085450/An-English-Telugu-Dictionary
**
http://andhrabharati.com/dictionary/index.php
**
http://www.dictionary.tamilcube.com/telugu-dictionary.aspx
**
http://www.telugunighantuvu.com
**
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%98%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
**
Brown Dictionary: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/brown/
**
Gwynn Dictionary: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/gwynn/
**
సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు (రెండుభాగాలు తప్ప) లభించే చోటు...
http://teluguthesis.com/forumdisplay.php?fid=115
**
బ్రౌణ్యనిఘంటువు లభించే చోటు ....
http://teluguthesis.com/showthread.php?tid=193
**
అంతే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో నిఘంటువులను కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు.
http://www.teluguthesis.com/forumdisplay.php?fid=27&action=indice&ord...
**
ఇంటర్నెట్‌కు అనుసంధానం అవకుండా కూడా
నిఘంటువును స్థానికంగా డెస్కుటాప్ నుండే వుంపయోగించాలనే ఆలోచనతో వొక
చిన్న ప్రయత్నం!
https://fedorahosted.org/indikt/ నందు indikt అను
అనువర్తనం అందుబాటులో వుంది, Downloads విభాగమునందలి ఫైలును దించుకొని
దానినందలి README ఫైలునందు వివరించినట్లు చేసినచో మీరు
బ్రౌనునిఘంటువును వుపయోగించవచ్చు. అన్నట్లు మీరు బ్రౌనునిఘంటువును
పాఠ రూపంలో (.sql లో) పొందవచ్చు.
మూలాధారం http://tel-dictionary.sourceforge.net/ . దీని
నుండి బ్రౌన్ నిఘంటువు .sql ఫైలును స్వీకరించడమైంది.
మీరు .sql ను తెరిచి చూడటానికి లైనక్స్ నందు gedit, విండోస్ నందు notepad
సరిపోతుంది.
**


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు