పేజీలు

14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

బాగున్నారా- దీనిని python లో print చేద్దాంstring ని ప్రారంభించడానికి ఉపయోగించిన double quote తర్వాత మళ్లీ double quote తోనే string ని ముగించాలి. లేదా single quotes ను ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు:

print('బాగున్నారా')

ఇది కూడా అదే output ను ఇస్తుంది.

Python లో online లో కోడ్‌ను run చేయడానికి ఈ క్రింది వెబ్‌సైట్లను ఉపయోగించవచ్చు:

1. Programiz Online Python Compiler[1] - Python 3 కోడ్‌ను online లో రాసి, run చేసుకోవచ్చు. Interactive shell కూడా ఉంది.

2. PYnative Online Python Editor[2] - Python 3 కోడ్‌ను execute చేసే online IDE. Inputs ఇవ్వవచ్చు, కోడ్‌ను copy/share చేసుకోవచ్చు. 

3. Online Python IDE[3] - Python ప్రోగ్రామ్‌లను త్వరగా build, compile మరియు test చేసుకోవచ్చు. కోడ్‌ను save చేసుకోవచ్చు, share చేసుకోవచ్చు.

4. Tutorialspoint Online Python Compiler[4] - Browser నుంచే Python కోడ్‌ను edit చేసి, run చేసి ఫలితాలను చూడవచ్చు. Python 3.6.2 వెర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Runtime లో input ఇవ్వవచ్చు.

5. W3Schools Python Online Compiler[5] - Browser లోనే Python కోడ్‌ను edit చేసి ఫలితాలను చూడవచ్చు. Django, Pandas, NumPy వంటి Python libraries కూడా ఉన్నాయి.

ఈ online compilers సహాయంతో మీ కంప్యూటర్‌లో ఏమీ install చేయకుండానే Python నేర్చుకోవచ్చు, practice చేయవచ్చు. వీటిని ఉపయోగించి Python కోడ్ స్నిప్పెట్లను share చేసుకోవడం కూడా సులభం.

Citations:
[11] 

[12] 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు