పేజీలు

2, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

iQOO 11 5G (Legend, 16GB RAM, 256 GB Storage) | Snapdragon ® 8 Gen 2 Mobile Platform| 2K E6 AMOLED Display | V2 Intelligent Display Chip

 


M.R.P.:₹66,999
Price:₹38,134.75₹44,999.00
Fulfilled
You Save:₹22,000 (33%)

DEAL PRICE : 43000 BY USING NO COST EMI WITH ANY CREDIT CARD

పదండి కొనడానికి వెలదాము

1 కామెంట్‌:

 1. Order Summary
  Items: ₹44,999.00
  Delivery: ₹0.00
  Total: ₹44,999.00
  No Cost EMI Discount: -₹2,027.47
  Order Total: ₹42,971.53
  Interest (charged by lender): ₹ 2,027.47
  Total Cost (payable to lender): ₹ 44,999.00
  EMI (payable to lender): ₹ 7,499.83 x 6 m
  Your Savings: ₹ 24,027.47 (35%)

  No Cost EMI discount
  Item discount

  రిప్లయితొలగించండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు