పేజీలు

5, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

ఈ share లో upmove మొదలయిందా......

 


 
ఈ share లో ఆట మెదలవడానికి మరెంతో సమయం లేదు ఈ లోపు మనం కొని ఉంచుకోవటం ఉత్తమం 400 దగ్గర ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇది చాలా తొందరగా 600 లకు వెలుతుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి support దగ్గర అంటే 380 దగ్గర ఇది bounce అయింది ఒక వేల ఇంకా కిందకు వెలితే 360 దగ్గర మరో support ఉంది average చేయడానికి అదొక మంచి అవకాశం...........ఇంకా కిందకు పడితే ........... అంటే అది సాధ్యం కాని పని......... ready for long term this good share 
 SHARE NAME : WIPRO

 
 

3 కామెంట్‌లు:

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు