పేజీలు

12, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

పైతాన్‌ను విండోస్‌లో ఎలా open చేయాలి

1.  మెదట  విండోస్ search bar లో power shall ను open చేయండి

python అని type చేసి enter కొడితే డైరెక్టుగా  windows store Open అయ్యి python install చేసుకోవలసిందిగా అడుగుతుంది ఒక్క సారి INSTALL చేసిన తరువాత

ఇప్పుడు అదే power shall లో python అని కొడితే 

PS C:\Users\durga devi> python

Python 3.11.6 (tags/v3.11.6:8b6ee5b, Oct  2 2023, 14:57:12) [MSC v.1935 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.


చూసారు కదా వచ్చేసింది ఇక్కడ మనం ఒక కమాండు  ఇద్దాం

>>> print("Hello, world!")

Hello, world!

2. కావాలంటే programms లో IDLE అని TYPE చేసి  IDLE SHELL OPEN చేసి అందులో కూడా PROGRAMMS రాయచ్చు

3. అలానే COMMAD PROMPT లో కూడా  మనం పైతాన్ ప్రోగ్రాములు రాయొచ్చు

ఇక్కడ పైతాన్ నా కంప్యూటరులో INSTALL కాకముందు ఎలా ప్రవర్తించిందో INSTALL అయ్యిన తరువాత ఎలా అనేది చూడొచ్చు 

మళ్లీ కలుద్దాం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు