పేజీలు

30, జూన్ 2023, శుక్రవారం

july month trades నేను ఇక్కడ పోస్టు చేస్తున్నాను

taking strangle as per the chart by KrishnaKarthik on TradingView.com

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు