పేజీలు

27, జూన్ 2023, మంగళవారం

WIPRO SHARE BUY - 440 BUYBACK OFFER లో మనం కూడా పాల్గొందామా

 ఇప్పటి దాకా దాదాపు అన్ని SHARES పెరిగాయి కానీ కేవలం ఒక్క WIPRO SHARE మాత్రం అటు పడకుండా ఇటు పెరగకుండా గట్టిగా ఒకే చోట ఉండి పోయింది అక్టోబర్ నెలలో మనం కొన్నాం ఈ మధ్యలో కొంత డివిడిండ్‌ను మనం ENJOY చేసాము, ఇప్పుడు BUYBACK ని కూడా ‌ENJOY చేద్దాం. 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు